Een gevarieerd aanbod aan detailhandel, horeca en diensten en een aantrekkelijk winkelcentrum zijn aspecten die van Arendonk een nog mooiere gemeente kunnen maken. Onze gemeente telt ongeveer tweehonderd handelspanden. Vooral die in het centrum van Arendonk hebben te kampen met leegstand.

Het gemeentebestuur zet daarom in op een lokaal detailhandelsbeleid en stimulerende maatregelen om de handelskern te versterken, met de hulp van provinciale detailhandelscoaches. Het project werd ingediend, goedgekeurd en start nog eind 2016.

Het gemeentebestuur krijgt de expertise van de detailhandelscoaches om een doordachte afbakening van de handelskern te maken, een duidelijke visie rond detailhandel te formuleren en een aanzet te geven voor mogelijke maatregelen en acties. De opdracht is om het objectieve cijfermateriaal dat reeds bestaat, te vertalen naar de noden en opportuniteiten in onze gemeente. Daarbij zullen ook de Arendonkse handelaars betrokken worden, net zoals kandidaatstarters, eigenaars van handelspanden in het centrum, de vastgoedsector, projectontwikkelaars en koepelorganisaties zoals Unizo en Comeos. 

Meer informatie over detailhandelsbeleid, lokale economie of ondernemen in Arendonk

kristine.nijs@arendonk.be
Stafmedewerker
www.arendonk.be