De gemeente Arendonk heeft al sinds 2018 een subsidiereglement kernversterkend detailhandelsbeleid. De Vlaamse cofinanciering daarvoor loopt eind 2021 af, maar het gemeentebestuur besliste om het project te blijven verderzetten vanaf 2022, ook zonder die cofinanciering. De subsidiebedragen worden gehalveerd, maar verder blijft de inhoud van het subsidiereglement behouden.

Gemeente Arendonk heeft een duidelijke toekomstvisie voor detailhandel in de gemeente: een goed basisaanbod behouden op maat van de inwoners en de omgeving, nu en in de toekomst. De focus ligt daarbij in het bijzonder op het kernwinkelgebied Vrijheid. Vooral daar willen we leegstand terugdringen en zo veel mogelijk winkels, horeca en diensten huisvesten.

Sinds 2018 heeft de gemeente een subsidiereglement kernversterkend detailhandelsbeleid. Starters en verhuizers kunnen beroep doen op een renovatiepremie, starterspremie en verhuispremie als ze hun intrek nemen in een leegstaand pand in het kernwinkelgebied (Vrijheid). De gemeente maakte een aanzienlijk budget vrij voor deze subsidie, maar kon daarbij ook rekenen op cofinanciering van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen. Die Vlaamse cofinanciering loopt af eind 2021. De subsidie kernversterkend detailhandelsbeleid bleek een groot succes. Er zijn acht projecten gerealiseerd, maar er zijn nog leegstaande panden in het kernwinkelgebied waarop deze subsidie van toepassing kan zijn. Het gemeentebestuur besliste daarom om het project te blijven verderzetten vanaf 2022, ook zonder Vlaamse cofinanciering.

De subsidiebedragen worden gehalveerd, maar verder blijft de inhoud van het subsidiereglement wel behouden. De subsidie richt zich tot starters en verhuizers. Nieuwe ondernemers die een zaak willen starten, stimuleren we om te kiezen voor een leegstaand pand op Vrijheid. Arendonkse handelaars die hun bestaande zaak willen verhuizen naar Vrijheid, geven we een extra duwtje in de rug om die stap te zetten.

Het reglement voorziet drie soorten subsidies: renovatiepremie, verhuispremie en starterspremie.

  • De renovatiepremie komt tegemoet in de kosten voor aanpassingswerken om van een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied een geschikter handelspand te maken.
  • De verhuispremie is er voor specifieke kosten met betrekking tot de verhuis, zoals huur van een bestelwagen, adreswijziging, promotiekosten om de verhuis kenbaar te maken, een nieuw uithangbord … 
  • Om nieuwe ondernemers ook inhoudelijk te ondersteunen, voorziet de starterspremie een tussenkomst voor de kosten voor vorming en advies die ze inwinnen bij de opstart van hun zaak.

De renovatie-, starters- en verhuispremie voorzien telkens een tussenkomst van 35% van de gemaakte kosten. De renovatiepremie bedraagt maximaal 5 000 euro per aanvraag, de verhuis- en starterspremie maximaal 2 500 euro. De combinatie van een renovatiepremie met een starters- of verhuispremie is toegestaan.

Meer informatie?

  • Dienst communicatie 014 40 90 66 communicatie@arendonk.be www.arendonk.be
  • Kristine Nijs – stafmedewerker – 014 40 90 67 – kristine.nijs@arendonk.be – www.arendonk.be/subsidie-kernversterkend-detailhandelsbeleid
  • Bevoegde schepen: Luc Bouwen – 014 67 25 72 – luc.bouwen@arendonk.be

Rob Blockx, schepen van communicatie & Kristof Hendrickx, burgemeester