Samen met provincie Antwerpen onderzoekt het lokaal bestuur of er meer plaats nodig is voor ondernemingen in Arendonk. Ondernemers zijn daarbij een belangrijke informatiebron.

Welke ondernemingen kunnen zich in de kern vestigen en hoe optimaliseren we de bestaande bedrijventerreinen? Met deze studie zoeken provincie Antwerpen en lokaal bestuur Arendonk naar bijkomend economisch ruimteaanbod en dat maximaal binnen de bestaande bebouwde ruimte.

In de online enquête worden een aantal vragen gesteld over jouw huidige bedrijfshuisvesting, eventuele uitbreidingsbehoeften en toekomstplannen. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk ondernemers de vragen beantwoorden. Het resultaat van de enquête zal gebruikt worden om het beleid rond ruimtelijke planning af te stemmen op de noden van ondernemers.

Het beantwoorden van de vragen duurt ongeveer 15 minuten en kan tot maandag 24 oktober 2022. De enquête invullen kan via de website van provincie Antwerpen, of klik op de knop hieronder.