Het gemeentebestuur ondertekende enkele jaren geleden het charter “gezonde gemeente”. Ondertussen werden er al tal van acties ondernomen zoals bijvoorbeeld Arendonk stopt met roken, Arendonk beweegt,… Ook de gezondheid van de werknemers in de bedrijven en de kleine middenstand te Arendonk  is belangrijk. Het zwembad van Arendonk wil inzetten op nog meer beweging voor mensen, met een actie rond zwemmen.

Speciaal voor de kleine middenstand en bedrijven in Arendonk biedt het zwembad een aantal zwembonnen aan voor een tarief van €2.5 met een minimumaantal van 50 zwembonnen. U kan als bedrijf deze zwembonnen aankopen, om ze dan naar eigen invulling, aan een goedkoper tarief door te verkopen aan de werknemers. De bedoeling is dat elk bedrijf hierover bij de eigen werknemers promotie maakt.

Wij als zwembad maken voor u de zwembonnen op. U kan ze telkens bij ons bestellen voor een minimumoplage van 50 zwembonnen. Indien u interesse heeft voor deze promotie, horen wij dit graag. U kan contact opnemen via mail of telefoon met de contactpersoon.

Wij danken u alvast voor uw medewerking.  

 

Met vriendelijke groeten

Namens het AGB Arendonk zwembad

 

De secretaris                                   De voorzitter

K. WOUTERS                                    A. HERMANS

Meer info vind je hier.