Om leegstaande handelspanden in het kernwinkelgebied (de Vrijheid) terug ingevuld te krijgen, lanceerde onze gemeente het subsidiereglement kernversterkend detailhandelsbeleid. 

De subsidie richt zich tot starters en verhuizers. Nieuwe ondernemers die een zaak willen starten, worden gestimuleerd om te kiezen voor een leegstaand pand op de Vrijheid. Ook Arendonkse handelaars die hun bestaande zaak willen verhuizen naar de Vrijheid, krijgen een extra duwtje in de rug om die stap te zetten.

Het reglement voorziet drie soorten subsidies: renovatiepremie, verhuispremie en starterspremie.

  • De renovatiepremie komt tegemoet in de kosten voor aanpassingswerken om van een leegstaand handelspand in het kernwinkelgebied een geschikter handelspand te maken.
  • De verhuispremie is er voor specifieke kosten met betrekking tot de verhuis, zoals huur van een bestelwagen, adreswijziging, promotiekosten om de verhuis kenbaar te maken, een nieuw uithangbord enzovoort.
  • Om nieuwe ondernemers ook inhoudelijk te ondersteunen, voorziet de starterspremie een tussenkomst voor de kosten voor vorming en advies die ze inwinnen bij de opstart van hun zaak.

De gemeente voorziet de komende jaren een aanzienlijk budget voor deze nieuwe subsidie, maar kan daarbij ook rekenen op cofinanciering van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen.

Dit subsidiereglement is één van de eerste concrete realisaties in het kader van het gemeentelijk detailhandelsbeleid. Verschillende andere maatregelen en acties zullen nog volgen.

 

Meer informatie? Kristine Nijs – stafmedewerker – tel. 014 40 90 67 – kristine.nijs@arendonk.be

Bevoegde schepen: Luc Bouwen – tel. 014 67 25 72 – luc.bouwen@arendonk.be